Jak wiadomo obecny Burmistrz nie ma konkurenta. Jednak nie daje mu to mandatu do reprezentowania mieszkańców! Po raz pierwszy można iść na wybory i zagłosować przeciw obecnej polityce i przeciw kandydatowi na Burmistrza!

W obecnych wyborach jest tylko jeden kandydat na stanowisko Burmistrza Warki. Jednak nie daje mu to gwarancji piastowania tego stanowiska. Wyjaśniamy czym jest to spowodowane.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, gdy jest tylko jeden kandydat, wyborcy mają przy jego nazwisku dwie kratki do zakreślenia. Pierwsza to "popieram kandydata". Jednak jest jeszcze jedna kratka, czyli "nie popieram tego kandydata". Cała sztuczka polega na tym, że ów kandydat musi zebrać 51% głosów poparcia z ogółu głosujących.

A co jeżeli nie zbierze?

Jeżeli jednak nie uzbiera takiego poparcia, wówczas decyzja o tym kto zasiądzie w ratuszu przypada nowo wybranej Radzie Gminy. Tylko dopiero po wyborach będzie wiadomo kto ma większość w radzie!

Co trzeba zrobić?!

To proste, trzeba iść na wybory i zagłosować "za" lub "przeciw" burmistrzowi. Następnie wybrać reprezentację do gminy, która w naszym przekonaniu dokona właściwego wyboru gospodarza Warki, jeżeli obecny "gospodarz" nie zbierze większości.

Taka sytuacja powoduje, że frekwencja podczas wyborów może osiągnąć poziom nawet 70% (wyniki sondy internetowej - na jednym z portali - dały wynik ponad 70%). Jak powszechnie wiadomo do tej pory seniorzy decydowali kto zasiądzie w ratuszu. Obecna sytuacja daje jednak nadzieję, że młode pokolenie zdecyduje się iść na wybory. Elementem który ich powinien zachęcić jest fakt, że maja możliwość powiedzieć "nie popieram tego kandydata" po raz pierwszy w historii naszej gminy.

Niewątpliwie czeka Warkę i cały region bardzo ważna decyzja. Wyniki tej decyzji poznamy już 22 października!

antykampania